NETAMTHUCVIET - KINH DOANH TỬ TẾ
CSKH : 0934 18 48 28 cskh@netamthucviet.net

Để gửi phản ánh, người mua có thể thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Người mua khiếu nại về hàng hóa của Netamthucviet qua email: cskh@netamthucviet.net
  • Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Netamthucviet sẽ tiếp nhận các khiếu nại của người mua, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại chúng tôi sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ người mua để giải quyết khiếu nại đó.
  • Bước 3: Netamthucviet yêu cầu người mua phải cung cấp đủ thông tin liên quan đến giao dịch, hàng hóa.

Badasa.com.vn tôn trọng và nghiêm túc đề nghị các thành viên bán sản phẩm trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên thì một trong 2 bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.